+31 (0)229 213540   retseemnevah.[antispam].@wsvhoorn.nl

 

LID WORDEN

 

Aanmelden lidmaatschap

Lid worden van de WSV Hoorn kan altijd! 

Wilt je lid, jeugdlid of begunstiger worden? Meld je dan aan via het 

aanmeldformulier


Opzeggen lidmaatschap

Conform onze statuten, t.w. Artikel 7 lid 2 en 3 dient opzegging te allen tijde schriftelijk te geschieden met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken, dus vóór 1 december. Bij te late opzegging, wordt men geacht gedurende het daarop volgend seizoen nog lid te zijn en zal hierover contributie en afdracht Watersportverbond worden geheven.

Ten overvloede maken wij u er op attent dat conform artikel 7 lid 8 beëindiging van het lidmaatschap tevens inhoudt beëindiging van uw ligplaats in de verenigingshaven, of van uw plaats op de wachtlijst.

Opzeggen zomerligplaats voor 15 januari

Zomerligplaatsen worden jaarlijks automatisch verlengd. Heb je een zomerligplaats en wil je die opzeggen? Doe dat dan voor 1 januari. Nadien ben je verplicht de kosten voor de zomerligplaats volledig te betalen.

 

Wil je in de winter blijven liggen in de haven? Dan dien je dat jaarlijks tijdig aan te vragen.

 

WSV Hoorn

 
Adres:
Julianapark 1
PC/Plaats:   1621 MR   Hoorn   
Land:   Nederland
 
Telefoon:
0229-213540
 
E-mail:
eitartsinimda.[antispam].@wsvhoorn.nl
Website:
https://www.wsvhoorn.nl
 
Sociaal:
facebooklink instagramlink
 Facebook
 Instagram
 
IBAN:
NL34INGB0000504778
KvK nr.:
40624718
BTW nr.:
NL002862037B01